PortalForumDodaj NEWSA CzatPomoc SzukajUżytkownicy AlbumDownload • 


 Rada Rodziny

W dniu 14 października 2006 r. w Krakowie zawiązała się Rodzina Szkół im. świętej Jadwigi Królowej.

 NASZE cele:                                                                                                          dane adresowe szkół [ plik pdf ]
• Popularyzacja kultu świętej Jadwigi Królowej
• Kształtowanie postaw moralnych u dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie ideałów i wartości reprezentowanych przez Patronkę
• Integracja społeczności szkolnych ze szkół noszących imię Pani Wawelskiej
• Ukazanie wspólnych obszarów działania papieża Jana Pawła II i Wawelskiej Monarchini
• Promocja środowisk lokalnych
 

Skład rady

Sabina Rylska   przewodnicząca więcej
Małgorzata Grzankowska   wiceprzewodnicząca więcej
Lidia Krzyżosiak   wiceprzewodnicząca więcej
Stanisława Buczek   zespół zadaniowy  
Barbara Pilas   zespół zadaniowy  
Maria Jaszczak   zespół zadaniowy więcej
Elżbieta Górecka   zespół zadaniowy więcej
Marta Sobolewska-Król   zespół zadaniowy  
Janina Pawłowska   zespół zadaniowy  
Jan Pociej   zespół zadaniowy  
Bogusław Bek   weteran  

Członkiem rady rodziny może zostać każda osoba z rodziny szkół, która zechce podjąć się wykonania zadań podjętych przez radę, bądź będzie realizować zadania zaaprobowane przez radę, a wynikające z własnej inicjatywy.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
główny adres pocztowy rodziny:
rodzinajadwigiwawelskiej@rodzinajadwigiwawelskiej.pl
alternatywny adres do tej samej skrzynki pocztowej:
poczta@rodzinajadwigiwawelskiej.pl
na te adresy prosimy kierować wszelką korespondencję
 
Copyright :: powered by admin